Aanbod Psychologie: Kinderen en jongeren

Als kind of jongere is het belangrijk om te kunnen lachen, spelen, plezier maken en langzaam maar zeker volwassen worden. Opgroeien is een heel proces en niet altijd even makkelijk. Iedereen heeft het wel eens moeilijk, maar soms is het moeilijk om dit alleen te dragen. Als kind of jongere is het ook niet altijd mogelijk om je gevoelens uit te drukken tegenover de mensen die het dichtste bij je staan. De moeilijkheden tijdig opsporen en begrijpen is de eerste stap om je goed te voelen. Daarbij kan een kinder– en jeugdpsycholoog helpen.

Indicatie voor onderzoek en behandeling

Kinderen, jongeren, jongvolwassenen en gezinnen kunnen bij Hilde Vermassen terecht voor

Onderzoek

Intelligentie testing

Onderzoek van autisme

Aandachtsonderzoek

Onderzoek van ADHD

Hoogbegaafdheid

Therapie bij:

Ontwikkelingsstoornissen zoals ADHD, autisme, dyslexie, dyscalculie

Emotionele problemen zoals depressie, gespannenheid

Angstproblemen

Faalangst

Gedragdsproblemen: woedebuien, moeilijkheden van opvolgen van regels

Verwerking van echtscheiding of een overlijden

Opvoedingsproblemen

Sociale vaardigheden

Slaapproblemen

Eetproblemen

Zindelijkheidsproblemen

Dwanghandelingen

Studiebegeleiding (leren plannen, organiseren, leren leren)

Procedure aanmelding en testing

  1. U maakt telefonisch een afspraak voor een verkennend intakegesprek. U kan Hilde Vermassen bereiken op het nummer 0477/ 18 54 05.
  2. Op de dag van het intakegesprek zie ik de ouder(s) en het kind of de jongere. Samen bekijken wat de reden is van de consultatie. Gelieve eventuele verslagen van andere hulpverleners mee te brengen.
  3. Als er verder diagnostisch onderzoek nodig is (zeker niet steeds het geval), plannen we de testen in.
  4. Na het intakegesprek of na het onderzoek kan er therapie opgestart worden.

Overige informatie

  • Gesprekken duren 45 min.
  • Onderzoeken variëren tussen een uur en twee uur.
  • Verschillende mutualiteiten betalen psychotherapie terug, gelieve hiervoor uw mutualiteit te raadplegen.

Afspraken dienen steeds nagekomen te worden en kunnen enkel in uitzonderlijke omstandigheden en dit minimum 2 werkdagen op voorhand geannuleerd te worden.

Voor meer info klik hier: www.hildevermassen.be

Er is geen wachtlijst.