Aanbod Logopedie

Indicatie voor onderzoek en behandeling

 • Kinderen met:
  • Articulatiestoornissen
  • Taal- en spraakstoornissen (vertraagde spraak- en taalontwikkeling)
  • Stemstoornissen
  • Lees-, spellings- en rekenproblemen
  • Verbale apraxie
  • Afwijkend mondgedrag
 • Jongeren en volwassenen met:
  • Stemklachten (heesheid, stemverlies,…)
  • Afasie (taalstoornis na CVA,…)
  • Dysartrie (motorische spraakstoornissen)
  • Dysfagie (slikproblemen)
  • Articulatieproblemen
  • Dyslexie, Dysorthografie, Dyscalculie
  • Taalstoornissen bij dementie (ziekte van Alzheimer of andere)
  • Nood aan studiebegeleiding (huiswerkbegeleiding, leren leren, planningen opmaken,…)

Procedure aanmelding en testing

 1. U kan in een telefonisch contact (Astrid: 0477/ 78 36 72 en Leen: 0472/ 49 05 66) of per mail het probleem aan ons uitleggen. Wij geven jullie alvast de eerste richtlijnen mee.
 2. Als u een logopedisch onderzoek wil laten uitvoeren, dient u in het bezit te zijn van een medisch voorschrift. Afhankelijk van de problematiek is een voorschrift van de specialist (vb. kinderarts, NKO-arts, neuroloog,…) of de huisarts vereist.
 3. Hierna kan u ons contacteren en leggen we een moment voor onderzoek vast.
 4. Op basis van de onderzoeksresultaten maken wij een bilan op. Dit wordt vervolgens aan de arts (geneesheer-specialist of huisarts) voorgelegd.
 5. Eens de nodige administratie in orde is kan therapie van start gaan.

Tarieven

Als geconventioneerde logopedisten hanteren we de wettelijk bepaalde tarieven van het RIZIV.

OVERIGE INFORMATIE

 • Alle consultaties gebeuren na afspraak
 • Voor een groot deel van de logopedische problemen is tegemoetkoming in de kosten voor therapie door het RIZIV mogelijk.Bij het opstarten wordt steeds gekeken of tegemoetkoming in uw geval mogelijk is. We nemen hiervoor de nodige testen af en stellen een therapeutisch bilan op. Afhankelijk van de ernst van de resultaten wordt bepaald welke therapie zal worden toegepast. Wij regelen voor u de nodige administratie voor een eventuele goedkeuring van terugbetaling bij uw mutualiteit.
 • lidmaatschap bij de Vlaamse Vereniging voor Logopedisten (VVL)
 • permanente vorming bij VVL, Universiteit Gent, Sig vzw, Phagein VoF Nederland, KHBO (Katholieke Hogeschool Oostende Brugge),…

Voor meer info klik hier: www.praktijkdewindmolen.be